image

Nieuw: de regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB)

Vereniging van Eigenaren? Natuurlijk VVE Beheer!

Vanuit Rijswijk is VVE Beheer actief voor ruim 1.000 Verenigingen van Eigenaren, Coöperatieve Flatexploitatie Verenigingen, bedrijfsmatig onroerend goed ondergebracht in bijvoorbeeld winkelcentra en bedrijfsverzamelgebouwen, gesplitste woningen deel uitmakend van zorginstellingen en allerlei andere vormen van gesplitst onroerend goed. Ook werkt VVE Beheer samen met Woningcorporaties daar waar het hoogwaardig VvE management betreft. In de afgelopen 30 jaar is ruime ervaring opgedaan in effectief VvE management van onder meer appartementencomplexen, parkeergarages, winkelcentra en vakantiebungalow-complexen. VVE Beheer heeft zich ontwikkeld tot een zeer sterk op dienstverlening gerichte organisatie met maar één taak: Optimaal VvE management als bestuurder of administratief beheerder.

VVE Beheer Portaal 2100Vacatureslogos

Privacyverklaring